Regler, riktlinjer och GDPR

Regler, riktlinjer och GDPR

En vanlig undran bland Solidsports användare är hur livesändningar av idrottsevenemang förhåller sig till GDPR (Dataskyddsförordningen). Här har vi sammanställt information om vad för riktlinjer som gäller när du filmar.

  • Filmning på offentliga platser är fullt tillåtet utan tillstånd. Det är alltså tillåtet att t. ex. spela in en fotbollsmatch i en ungdomsserie utan särskilt tillstånd från motståndarlaget, målsman och domare.
  • En av de grundläggande fri och rättigheter som gäller i Sverige är yttrandefriheten. Alla människor ska ha rätt att yttra sig om i princip allt – yttrandefriheten ska främja ”ett fritt meningsutbyte och allsidig upplysning”.
  • EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) innehåller regler som syftar till att skydda den enskildes personliga integritet och dennes personuppgifter. Svensk lag säger att GDPR inte ska tillämpas i den utsträckning att det skulle strida mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet.
  • Använd sunt förnuft. Uppkommer det en situation där någon kan tänkas kräva att inte bli filmad bör man ta hänsyn till detta, såvida detta inte framstår som uppenbart osannolikt.
  • Respektera den personliga integriteten. Var t.ex. försiktig med att filma någon som har blivit skadad eller sjuk.
  • Filma inte på privata och enskilda områden utan tillstånd, t.ex. skolor, sjukhus och skyddsområden. Tänk på att det kan råda fotoförbud på stora kommersiella arenor som t.ex. Globen och Friends Arena.
  • Använd aldrig filmer och fotografier på idrottsutövare i reklamsammanhang utan deras godkännande.
  • Hemlig och dold filmning/fotografering i privata utrymmen, t.ex. en toalett är strikt förbjuden och kan betraktas som ett brott.

Har du frågar kring GDPR och filming, tveka inte att höra av dig till oss.
Maila till support@solidsport.com.