Så fakturerar du lagets intäkter

Så fakturerar du lagets intäkter

En guide i hur du får dina intjänade pengar från Solidsport

För att kunna se hur mycket pengar ni tjänat på kanalen behöver du vara inloggad som administratör på kanalen. Klicka då på Admin för att öppna admin-vyn. Välj därefter ”Butik” för att komma till er butik och översikt gällande köp på er kanal.

Väl inne i butiken ser du samtliga transaktioner som genomförts på er kanal. Tryck därefter på ”Fakturering” för att se hur mycket pengar ni tjänat och kan fakturera Solidsport.

Här ser du all information du behöver för att skicka en faktura till Solidsport. Fakturan mailas med fördel till invoice@solidtango.com för snabbast hantering.

Under fliken ”Utbetalningar” hamnar sedan information om vilka belopp ni fått utbetalda från kanalen. Det belopp som ni redan har fakturerat och fått betalt för dras automatiskt bort från beloppet.